Památky Velkých Bílovic

Mezi nejvýznamnější památku Velkých Bílovic patří habánské sklepy, které zde na začátku 17. století postavili novokřtěnci. Sklepy, které původně měly sloužit jako zásobárna i úkryt, jsou dodnes využívané.
Dominantami Velkých Bílovic je i farní kostel Narození Panny Marie a kaplička na Hradišťku, ze které je krásný pohled na zdejší vinice. Za prohlídku rozhodně stojí i městské muzeum, jehož návštěvu je ale potřeba dopředu domluvit. Další zajímavosti si můžete jednoduše prohlédnou na interaktivní mapě