Tradiční hody ve Velkých Bílovicích
8 - 10.9.2013

Hody jsou největším svátkem ve Velkých Bílovicích, kterého se účastní přes padesát krojovaných párů, trvá tři dny a je předzvěstí vinobraní. Odehrávají se v září první neděli po svátku Narození Panny Marie (8.9.). V sobotu před hody se ručně staví mája. V hodové dny pak hosté obdivují krojované průvody. Následně v pondělí v podvečer se udržuje zvyk obřadního tance zaváďka. Úterní večerní zábava pak přináší hody naruby a program s maškarním pojetím.

Zpět na výpis novinek